Polska

Nota prawna

Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate M.B.H. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21 b, 02-676 Warszawa („MEDAC”). Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych postanowień oraz zapisów polityki prywatności.  

Treści zawarte w serwisie mają jedynie charakter informacyjny i są przeznaczone dla odbiorców w Polsce. Celem strony jest umożliwienie dostępu do informacji o firmie i jej produktach. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W serwisie znajdują się informacje o różnych problemach zdrowotnych oraz sposobach leczenia. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. Nie wolno wykorzystywać ich  do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku choroby czy problemu zdrowotnego. Zażywanie produktów opisanych w serwisie powinno odbywać się zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem/farmaceutą. MEDAC dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne, nie może jednak tego zagwarantować. 

MEDAC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane  przez użytkowników na podstawie informacji zawartych w serwisie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych z serwisu, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do serwisu lub jego braku.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują MEDAC. Kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, jak również ich fragmentów bez zgody MEDAC jest zabronione. Wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego. Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe zawarte w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. MEDAC nie udziela żadnego prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków towarowych, wzorów przemysłowych i nazw handlowych. 

MEDAC  zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek do informacji zawartych w serwisie w każdej chwili i bez uprzedzenia. MEDAC może zmieniać niniejszą notę w dowolnym momencie, bez zawiadomienia. MEDAC ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu lub jego części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Niniejsze zasady oraz wszelkie spory bądź roszczenia wynikające lub związane z serwisem podlegają przepisom polskiego prawa oraz jurysdykcji sądów polskich. 

Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.