Hematologia

Innowacyjne i ratujące życie opcje terapeutyczne w hematologii.

Hematologia stanowi obszar o szczególnym znaczeniu dla medac. Choroby z nią związane dotykają zarówno dzieci, jak i dorosłych, niosąc za sobą realne zagrożenie dla życia. Naszym celem jest poszukiwanie innowacyjnych podejść terapeutycznych dla rzadkich chorób, które mają ograniczone lub wręcz brakujące opcje leczenia. Na przykład zidentyfikowaliśmy i zajęliśmy się kluczowymi potrzebami w chemioterapii wysokich dawek przed allogenowym przeszczepem komórek macierzystych.
Innowacyjne i ratujące życie opcje terapeutyczne w hematologii.

Przesuwanie granic terapii hematologicznej

Nasze zaangażowanie w obszarze hematologii rozpoczęło się ponad 20 lat temu. Skoncentrowaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie na rozwoju autorskich innowacji klinicznych, co doprowadziło do niedawnego zatwierdzenia produktu stosowanego w terapii kondycjonującej przed allogenicznym przeszczepieniem komórek macierzystych. Dzięki temu produktowi firmie medac udało się z sukcesem udoskonalić klinicznie substancję, która została już dobrze przebadana pod względem profilu toksyczności i tolerancji. W rezultacie pozwoliło to udostępnić potencjalnie ratującą życie terapię (przeszczep komórek macierzystych) grupom pacjentów, którzy wcześniej nie kwalifikowali się do tego leczenia. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku, z chorobami współistniejącymi, a także dzieci z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi.

Nowy impuls

 

Przed wprowadzeniem przez medac nowego standardu terapii dla tych wrażliwych grup pacjentów, przez lata nie było rzeczywistego postępu w terapii kondycjonującej przed allogenicznym przeszczepieniem komórek macierzystych. Ten przykład ilustruje, jak w sposób kierunkowy, w firmie medac identyfikujemy i zaspokajamy medyczne potrzeby, tak aby poprawić jakość życia i możliwości leczenia pacjentów.

 Doświadczenie w hematologii

 Dziś medac posiada obszerną wiedzę w zakresie hematologii i bardzo szerokie portfolio produktów dedykowanych temu obszarowi medycyny, a także reputację wyjątkowo niezawodnego partnera oferującego najwyższy poziom usług. Przez lata badań i rozwoju, medac zbudował rozległą sieć specjalistów, liderów opinii i terapeutów, którzy stanowią podstawę dalszych poszukiwań i ekspansji do obszarów terapeutycznych w oparciu o zidentyfikowane potrzeby kliniczne. Ponadto, wspieramy nie tylko badania kliniczne i inne prace mające na celu szersze wykorzystanie naszych produktów w hematologii, ale także wspieramy edukację i transfer wiedzy w obszarze medycyny. Zapewniamy w ten sposób jeszcze większej grupie pacjentów możliwość korzystania z naszych produktów.

 Zapewniamy niezawodność

 Dzięki produkcji zgodnej z europejskimi standardami jakości możemy zagwarantować, że nasze produkty stosowane na całym świecie charakteryzują się wysoką jakością i stabilnością. Również niezawodność w dostawach odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowych produktów. Nasze wysiłki na rzecz ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych doprowadziły ostatecznie do opracowania produktów, które w ukierunkowany sposób zaspokajają zarówno potrzeby pacjentów, jak i potrzeby kliniczne.

 Innowacyjna terapia komórkowa w walce z GvHD 

 Kolejną potrzebą kliniczną, którą w medac zidentyfikowaliśmy i rozwiązaliśmy, jest sterydooporna ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD, graft versus host disease), u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych. W GvHD komórki układu immunologicznego dawcy rozpoznają komórki biorcy jako obce i atakują je. Obecnie firma medac opracowuje terapię komórkową do leczenia tej zagrażającej życiu choroby. Zezwolenie na zwolnienie produktu wydane przez właściwy niemiecki urząd umożliwia firmie medac dystrybucję tego produktu w Niemczech, podkreślając nasze innowacyjne podejście.

 

Informacja dla Pacjentów

Materiały Edukacyjne

Poza właściwymi charakterystykami produktu i ulotkami, dla niektórych produktów medac dostępne są materiały edukacyjne zatwierdzone przez krajowe władze. Poniższe materiały edukacyjne zostały zatwierdzone w odpowiednich państwach członkowskich UE.

Specjalizacje

Reumatologia

Godny zaufania partner w reumatologii

Choroby autoimmunologiczne są bardzo powszechne na całym świecie i przybierają różne postacie. Niezależnie od tego, jak zróżnicowane mogą być to schorzenia, wszystkie pociągają za sobą szereg potrzeb w zakresie przewlekłego leczenia licznej grupy pacjentów.

Urologia

Zaspokojenie niezrealizowanych potrzeb w zakresie terapii urologicznych

Urologia jest dla nas, w medac, obszarem o najwyższym znaczeniu. Jesteśmy aktywni w tym obszarze niemal od samego początku istnienia naszej firmy od lat 70-tych. Jako firma farmaceutyczna o globalnym zasięgu zajmująca się poprawą zdrowia ludzkiego, szczególnie w obszarach o wysokich potrzebach terapeutycznych, koncentrujemy się na dostarczaniu szeregu opatentowanych produktów, które zaspokajają różnorodne dotąd niezaspokojone potrzeby medyczne.

Onkologia

Jakość i innowacyjność dla wsparcia opieki onkologicznej

Onkologia była kluczowym obszarem zainteresowania i kamieniem węgielnym sukcesu medac w całej historii naszej firmy. Od dziesięcioleci dostarczamy niezawodnie produkty lecznicze i terapie wspomagające w szerokim zakresie różnych wskazań onkologicznych.
Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.