Reumatologia

Godny zaufania partner w reumatologii

Choroby autoimmunologiczne są bardzo powszechne na całym świecie i przybierają różne postacie. Niezależnie od tego, jak zróżnicowane mogą być to schorzenia, wszystkie pociągają za sobą szereg potrzeb w zakresie przewlekłego leczenia licznej grupy pacjentów. Metotreksat jest ważnym lekiem w terapii chorób autoimmunologicznych. Stosowany jest w leczeniu wielu chorób autoimmunologicznych, w tym chorób reumatycznych i od wielu lat stanowi filar firmy medac.
Godny zaufania partner w reumatologii

Stale doskonalone terapie

Niezależność oraz jakość życia pacjentów to nasze nadrzędne wartości. Wychodząc naprzeciw niezaspokojonym potrzebom zdrowotnym, stale udoskonalamy leki znajdujące się w naszym portfolio. medac jest światowym liderem na rynku metotreksatu podskórnego. Poza produktami leczniczymi, portfolio produktów medac obejmuje immunologiczne testy laboratoryjne umożliwiające wykrywanie specyficznych autoprzeciwciał oraz w pełni zautomatyzowane urządzenie do chemiluminescencji.

Zaangażowani w badania i wymianę naukową

medac zajmuje się badaniami nad chorobami autoimmunologicznymi, rozwojem leków i diagnostyką w tym obszarze oraz promuje badania publiczne.
Naszym celem jest stałe generowanie nowych odkryć, które mają pozytywny wpływ na codzienną praktykę kliniczną i życie pacjentów.
Ponadto medac angażuje się w wymianę myśli naukowej, organizując międzynarodowe sympozja poświęcone chorobom autoimmunologicznym, w celu dostarczenia wiedzy profesjonalistom medycznym oraz podnoszeniu świadomość w obszarze chorób autoimmunizacyjnych.
Dlatego współpracujemy z szeroką siecią autorytetów, liderami opinii, środowiskiem akademickim oraz innymi podmiotami.
 

Informacja dla Pacjentów

Materiały Edukacyjne

Poza właściwymi charakterystykami produktu i ulotkami, dla niektórych produktów medac dostępne są materiały edukacyjne zatwierdzone przez krajowe władze. Poniższe materiały edukacyjne zostały zatwierdzone w odpowiednich państwach członkowskich UE.

Specjalizacje

Onkologia

Jakość i innowacyjność dla wsparcia opieki onkologicznej

Onkologia była kluczowym obszarem zainteresowania i kamieniem węgielnym sukcesu medac w całej historii naszej firmy. Od dziesięcioleci dostarczamy niezawodnie produkty lecznicze i terapie wspomagające w szerokim zakresie różnych wskazań onkologicznych.

Urologia

Zaspokojenie niezrealizowanych potrzeb w zakresie terapii urologicznych

Urologia jest dla nas, w medac, obszarem o najwyższym znaczeniu. Jesteśmy aktywni w tym obszarze niemal od samego początku istnienia naszej firmy od lat 70-tych. Jako firma farmaceutyczna o globalnym zasięgu zajmująca się poprawą zdrowia ludzkiego, szczególnie w obszarach o wysokich potrzebach terapeutycznych, koncentrujemy się na dostarczaniu szeregu opatentowanych produktów, które zaspokajają różnorodne dotąd niezaspokojone potrzeby medyczne.

Hematologia

Innowacyjne i ratujące życie opcje terapeutyczne w hematologii.

Hematologia jest obszarem szczególnie ważnym dla medac. W poszukiwaniu nowych metod leczenia rzadkich chorób, medac angażuje się w rozwiązanie kluczowych potrzeb w hematologii i opracowuje innowacyjne produkty do terapii przed i po przeszczepie komórek macierzystych.
Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.