Onkologia

Jakość i innowacyjność dla wsparcia opieki onkologicznej

Onkologia była kluczowym obszarem zainteresowania i kamieniem węgielnym sukcesu medac w całej historii naszej firmy. Od dziesięcioleci dostarczamy niezawodnie produkty lecznicze i terapie wspomagające w szerokim zakresie różnych wskazań onkologicznych. Oprócz wyjątkowych zdolności produkcyjnych, medac posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania dostępu do rynków, dystrybucji i sprzedaży.
Jakość i innowacyjność dla wsparcia opieki onkologicznej

Szerokie portfolio produktów onkologicznych

Od nowych formuł leków po terapie celowane, każda innowacja farmaceutyczna w medac opiera się na naszym zaangażowaniu w skuteczność, bezpieczeństwo i poprawę ogólnej jakości życia osób stojących w obliczu diagnozy choroby nowotworowej. Jesteśmy dumni, że wielokrotnie przyczyniamy się do rozwoju opcji leczenia dostępnych dla onkologów i ich pacjentów. Obecnie oferujemy szeroki zakres terapii pierwszego, drugiego i trzeciego rzutu w różnych wskazaniach onkologicznych, a nawet pomagamy neurochirurgom w usuwaniu guzów mózgu z pomocą opatentowanego leku, poprzez wizualizację tkanki guza podczas operacji.

Najwyższe standardy produktów i usług

W firmie medac posiadamy portfolio licznych terapii, które zaspokajają bardzo zróżnicowane potrzeby pacjentów w onkologii. Wszystkie produkty medac są wytwarzane zgodnie z europejskimi standardami jakości, o udowodnionym bezpieczeństwie i skuteczności. Chociaż niektóre z produktów są dostępne od dłuższego czasu, stale wprowadzamy innowacje w zakresie usług wsparcia i inicjatyw związanych z przestrzeganiem wymaganych przepisów.

 

Zwiększenie zasięgu globalnego

Dzięki szerokiej dostępności naszych produktów przyczyniamy się do globalnych wysiłków na rzecz udostępnienia istotnych terapii onkologicznych większej liczbie pacjentów. Realizując to zadanie, koncentrujemy się również na inicjatywach lub partnerstwach z innymi firmami, a także ze społecznością naukową, które zwiększają globalny zasięg naszych leków.

Informacja dla Pacjenta

Materiały Edukacyjne

Poza odpowiednich streszczeń charakterystyki produktu i ulotki dołączonej do opakowania, dla niektórych produktów medac dostępne są również materiały edukacyjne zatwierdzone przez krajowe władze. Poniżej zamieszczone materiały edukacyjne są zatwierdzone w odpowiednich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Specjalizacje

Reumatologia

Godny zaufania partner w reumatologii

Choroby autoimmunologiczne są bardzo powszechne na całym świecie i przybierają różne postacie. Niezależnie od tego, jak zróżnicowane mogą być to schorzenia, wszystkie pociągają za sobą szereg potrzeb w zakresie przewlekłego leczenia licznej grupy pacjentów.

Urologia

Zaspokojenie niezrealizowanych potrzeb w zakresie terapii urologicznych

Urologia jest dla nas, w medac, obszarem o najwyższym znaczeniu. Jesteśmy aktywni w tym obszarze niemal od samego początku istnienia naszej firmy od lat 70-tych. Jako firma farmaceutyczna o globalnym zasięgu zajmująca się poprawą zdrowia ludzkiego, szczególnie w obszarach o wysokich potrzebach terapeutycznych, koncentrujemy się na dostarczaniu szeregu opatentowanych produktów, które zaspokajają różnorodne dotąd niezaspokojone potrzeby medyczne.

Hematologia

Innowacyjne i ratujące życie opcje terapeutyczne w hematologii.

Hematologia jest obszarem szczególnie ważnym dla medac. W poszukiwaniu nowych metod leczenia rzadkich chorób, medac angażuje się w rozwiązanie kluczowych potrzeb w hematologii i opracowuje innowacyjne produkty do terapii przed i po przeszczepie komórek macierzystych.
Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.