Urologia

Zaspokojenie niezrealizowanych potrzeb w zakresie terapii urologicznych

Urologia jest dla nas, w medac, obszarem o najwyższym znaczeniu. Jesteśmy aktywni w tym obszarze niemal od samego początku istnienia naszej firmy od lat 70-tych. Jako firma farmaceutyczna o globalnym zasięgu zajmująca się poprawą zdrowia ludzkiego, szczególnie w obszarach o wysokich potrzebach terapeutycznych, koncentrujemy się na dostarczaniu szeregu opatentowanych produktów, które zaspokajają różnorodne dotąd niezaspokojone potrzeby medyczne.
Zaspokojenie niezrealizowanych potrzeb w zakresie terapii urologicznych

Skupiamy uwagę na raku pęcherza moczowego.

Urologia jest dla nas, w medac, obszarem o najwyższym znaczeniu. Jesteśmy aktywni w tym obszarze niemal od samego początku istnienia naszej firmy od lat 70-tych. Jako firma farmaceutyczna o globalnym zasięgu zajmująca się poprawą zdrowia ludzkiego, szczególnie w obszarach o wysokich potrzebach terapeutycznych, koncentrujemy się na dostarczaniu szeregu opatentowanych produktów, które zaspokajają różnorodne dotąd niezaspokojone potrzeby medyczne.

Narodziny immunoterapii

Wprowadzona w latach 20. ubiegłego wieku szczepionka przeciw gruźlicy Bacille Calmette-Guérin (BCG) zawierała atenuowane patogeny gruźlicy bydlęcej. W badaniach przeprowadzonych w latach 70-tych XX wieku wykazano, że BCG jest skuteczna również przeciwko rakowi pęcherza moczowego, jednej z najczęstszych chorób nowotworowych w Europie. BCG wywołuje reakcję immunologiczną, która nie jest skierowana konkretnie przeciwko nowotworowi, ale aktywuje układ immunologiczny organizmu w celu eliminowania komórek nowotworowych.

Terapia dopęcherzowa z medac

Immunoterapie dopęcherzowe w nieinwazyjnym raku pęcherza moczowego (NMIBC) mają długą tradycję w firmie medac. Dzięki dwóm uznanym lekom udostępniamy koncepcję podwójnej terapii pierwszego rzutu w leczeniu uzupełniającym NMIBC. Kierując się potrzebami użytkowników i w celu zwiększenia ich osobistego bezpieczeństwa, nasi eksperci opracowali w 1988 roku pierwszy na rynku zamknięty system instylacji dopęcherzowej.

 Obecnie nasz system jest standardowym wyposażeniem naszych produktów i jest wysoko ceniony za łatwość obsługi i bezpieczeństwo przez pracowników ochrony zdrowia z całego świata.

 

Zapewnienie niezawodności przy niewystarczającej podaży na rynku

Dzięki ciągłemu i wieloletniemu poszerzaniu naszej specjalistycznej wiedzy, byliśmy w stanie rzetelnie zaopatrywać niewystarczająco zaopatrzony rynek NMIBC w preparaty dla wszystkich grup ryzyka, udostępniając nasze produkty potrzebującym pacjentom.

Informacja dla Pacjentów

Informacja dla Pacjentów

Poza odpowiednich streszczeń charakterystyki produktu i ulotki dołączonej do opakowania, dla niektórych produktów medac dostępne są również materiały edukacyjne zatwierdzone przez krajowe władze. Poniżej zamieszczone materiały edukacyjne są zatwierdzone w odpowiednich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Specjalizacje

Reumatologia

Godny zaufania partner w reumatologii

Choroby autoimmunologiczne są bardzo powszechne na całym świecie i przybierają różne postacie. Niezależnie od tego, jak zróżnicowane mogą być to schorzenia, wszystkie pociągają za sobą szereg potrzeb w zakresie przewlekłego leczenia licznej grupy pacjentów.

Hematologia

Innowacyjne i ratujące życie opcje terapeutyczne w hematologii.

Hematologia jest obszarem szczególnie ważnym dla medac. W poszukiwaniu nowych metod leczenia rzadkich chorób, medac angażuje się w rozwiązanie kluczowych potrzeb w hematologii i opracowuje innowacyjne produkty do terapii przed i po przeszczepie komórek macierzystych.

Onkologia

Jakość i innowacyjność dla wsparcia opieki onkologicznej

Onkologia była kluczowym obszarem zainteresowania i kamieniem węgielnym sukcesu medac w całej historii naszej firmy. Od dziesięcioleci dostarczamy niezawodnie produkty lecznicze i terapie wspomagające w szerokim zakresie różnych wskazań onkologicznych.
Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.