Zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego produktu leczniczego

Zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego produktu leczniczego

Za pomocą tego formularza można bezpośrednio zgłosić podejrzenie niepożądanego działania leku (ADR, adverse drug reaction).

Za pomocą tego formularza można bezpośrednio zgłosić podejrzenie niepożądanego działania leku (ADR, adverse drug reaction). 

Możesz tu zgłosić działania niepożądane leku lub szczególne zdarzenie istotne dla bezpieczeństwa, związane ze stosowaniem produktów leczniczych medac. Szczególe zdarzenie obejmują: stosowanie leków w czasie ciąży lub karmienia piersią, wynaczynienie, przedawkowanie, niewłaściwe użycie, błędy lekowe lub stosowanie niezgodne ze wskazaniami. Proszę wypełnić poniższy formularz online, podając swoje dane. Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia prześlemy potwierdzenie odbioru i jeśli to konieczne, dalsze informacje. 

Nasze produkty lecznicze są stale monitorowane pod kątem stosunku korzyści do ryzyka. Prosimy o zgłaszanie nam wszelkich działań niepożądanych leku lub szczególnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem ich stosowania, abyśmy mogli w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania. Uprzejmie prosimy o aktywny udział w tym procesie.

 

Step 1: Patient data

Sex *
How would you like to enter the patient's age (at the time of the ADR)? *
Is the patient / the patient‘s partner pregnant or breastfeeding?
Did the ADR occur during a clinical trial or study?

Step 2: Anamnesis

Please report all underlying disease(s):
Anamnestic features

Step 3: Suspected adverse drug reaction (ADR)

Please enter any diagnoses. If none have been made yet, please record all symptoms.

Step 4: Drug(s)

Please enter all drug(s) used.

Step 5: Reporter information

Reporter information *
I agree to be contacted in case of any further questions. *
Mandatory fields are marked with a *.
Please note our Privacy terms.
Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.