Search

Search Results

Welcome to our site search – the tool that makes finding what you need quick and straightforward. Whether you're looking for specific information, products, or just browsing, our search function is here to simplify your experience. Enter your queries and get instant, relevant results without the hassle. Say goodbye to endless scrolling and hello to efficient, effective searching. Find what you're looking for without the fuss with our user-friendly site search.

Wyniki wyszukiwania

17 wyniki

medac ponownie otrzymuje certyfikat ISO 14001:2015 i EMAS

medac jako organizacja, która w sposób odpowiedzialny podchodzi do kwestii wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne, przystąpiła w roku 2019 do audytu środowiskowego przeprowadzonego przez niezależną firmę Kiwa International Cert GmbH.
Page

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
Page

Educational Material

Oprócz odpowiedniego opisu charakterystyki produktu i ulotki dołączonej do opakowania, dla niektórych produktów medac dostępne są także materiały edukacyjne zatwierdzone przez odpowiednie krajowe organy regulacyjne.
Page

Zaspokojenie niezrealizowanych potrzeb w zakresie terapii urologicznych

Urologia jest dla nas, w medac, obszarem o najwyższym znaczeniu. Jesteśmy aktywni w tym obszarze niemal od samego początku istnienia naszej firmy od lat 70-tych. Jako firma farmaceutyczna o globalnym zasięgu zajmująca się poprawą zdrowia ludzkiego, szczególnie w obszarach o wysokich potrzebach terapeutycznych, koncentrujemy się na dostarczaniu szeregu opatentowanych produktów, które zaspokajają różnorodne dotąd niezaspokojone potrzeby medyczne.
Page

Innowacyjne i ratujące życie opcje terapeutyczne w hematologii.

Hematologia jest obszarem szczególnie ważnym dla medac. W poszukiwaniu nowych metod leczenia rzadkich chorób, medac angażuje się w rozwiązanie kluczowych potrzeb w hematologii i opracowuje innowacyjne produkty do terapii przed i po przeszczepie komórek macierzystych.
Page

Jakość i innowacyjność dla wsparcia opieki onkologicznej

Onkologia była kluczowym obszarem zainteresowania i kamieniem węgielnym sukcesu medac w całej historii naszej firmy. Od dziesięcioleci dostarczamy niezawodnie produkty lecznicze i terapie wspomagające w szerokim zakresie różnych wskazań onkologicznych.
Page

Produkty farmaceutyczne i usługi najwyższej jakości na całym świecie

Odkryj nasze możliwości, począwszy od rozwoju produktu, przez produkcję i dystrybucję, aż po marketing i możliwości współpracy na skalę globalną.
Page

Godny zaufania partner w reumatologii

Choroby autoimmunologiczne są bardzo powszechne na całym świecie i przybierają różne postacie. Niezależnie od tego, jak zróżnicowane mogą być to schorzenia, wszystkie pociągają za sobą szereg potrzeb w zakresie przewlekłego leczenia licznej grupy pacjentów.
Page

Poprawa jakości życia, dziś i jutro

W grupie medac wierzymy, że zdrowie jest najcenniejszym zasobem ludzkości. Nigdy nie bierzemy go za pewnik. Od 1970 roku naszą misją jest poprawa jakości życia pacjentów na całym świecie, dzięki dostępności najlepszych leków medycznych
Lock

Zaloguj się

Proszę podać swój adres e-mail i hasło, aby się zalogować.